Tempest


Karta Ilość  Cena/szt 
Anoint 4            0,30 zł
Canopy Spider 2            0,30 zł
Circle of Protection: Green 1            0,60 zł
Cloudchaser Eagle 1            0,30 zł
Enfeeblement 1            0,30 zł
Hero's Resolve 1            0,30 zł
Knight of Dawn 2            1,20 zł
Manta Riders 1            0,30 zł
Master Decoy 2            0,30 zł
Mounted Archers 1            0,30 zł
Pit Imp 2            0,30 zł
Respite 1            0,60 zł
Searing Touch 4            0,60 zł
Shatter 1            0,30 zł
Skyshroud Elf 1            0,70 zł
Soltari Foot Soldier 4            0,60 zł
Spike Drone 1            0,30 zł
Talon Sliver 1            1,80 zł