Khans of Tarkir

Karta Ilość Cena/szt
 Abomination of Gudul 13    0,30 zł
 Abzan Guide 13    0,30 zł
 Act of Treason 6    0,30 zł
 Ainok Bond-Kin 13    0,30 zł
 Ainok Tracker 1    0,30 zł
 Alabaster Kirin 9    0,30 zł
 Alpine Grizzly 18    0,30 zł
 Arc Lightning 2    0,60 zł
 Archers' Parapet 10    0,30 zł
 Arrow Storm 3    0,30 zł
 Awaken the Bear 10    0,30 zł
 Barrage of Boulders 4    0,30 zł
 Bitter Revelation 15    0,30 zł
 Bloodfire Expert 1    0,30 zł
 Bloodfire Mentor 5    0,30 zł
 Briber's Purse 1    0,60 zł
 Bring Low 3    0,30 zł
 Canyon Lurkers 2    0,30 zł
 Chief of the Edge 4    0,60 zł
 Chief of the Scale 5    0,60 zł
 Crippling Chill 9    0,30 zł
 Debilitating Injury 13    0,30 zł
 Disdainful Stroke 5    0,30 zł
 Disowned Ancestor 5    0,30 zł
 Dragonscale Boon 13    0,30 zł
 Dutiful Return 9    0,30 zł
 Efreet Weaponmaster 20    0,30 zł
 Embodiment of Spring 8    0,30 zł
 Erase 13    0,30 zł
 Feed the Clan 5    0,30 zł
 Firehoof Cavalry 6    0,30 zł
 Flying Crane Technique 2    1,00 zł
 Force Away 6    0,30 zł
 Forest (269) 1    0,50 zł
 Glacial Stalker 11    0,30 zł
 Heir of the Wilds 1    0,60 zł
 Highland Game 3    0,30 zł
 Hooting Mandrills 16    0,30 zł
 Hordeling Outburst 4    1,50 zł
 Howl of the Horde 3    1,00 zł
 Icy Blast 2    1,00 zł
 Jeering Instigator 1    1,00 zł
 Jeskai Student 3    0,30 zł
 Jeskai Windscout 5    0,30 zł
 Kheru Dreadmaw 6    0,30 zł
 Kheru Spellsnatcher 3    1,00 zł
 Kill Shot 5    0,30 zł
 Kin-Tree Warden 14    0,30 zł
 Krumar Bond-Kin 4    0,30 zł
 Leaping Master 3    0,30 zł
 Longshot Squad 13    0,30 zł
 Mardu Hateblade 3    0,30 zł
 Mardu Skullhunter 9    0,30 zł
 Mardu Warshrieker 1    0,30 zł
 Molting Snakeskin 14    0,30 zł
 Monastery Flock 8    0,30 zł
 Mystic of the Hidden Way 10    0,30 zł
 Naturalize 11    0,30 zł
 Ponyback Brigade 16    0,30 zł
 Rakshasa's Secret 2    0,30 zł
 Rite of the Serpent 13    0,30 zł
 Rotting Mastodon 16    0,30 zł
 Rush of Battle 5    0,30 zł
 Sage-Eye Harrier 7    0,30 zł
 Sagu Archer 11    0,30 zł
 Salt Road Patrol 9    0,30 zł
 Savage Punch 8    0,30 zł
 Scaldkin 10    0,30 zł
 Scout the Borders 14    0,30 zł
 Seek the Horizon 3    0,60 zł
 Shambling Attendants 10    0,30 zł
 Shatter 7    0,30 zł
 Sidisi's Pet 12    0,30 zł
 Singing Bell Strike 2    0,30 zł
 Smite the Monstrous 13    0,30 zł
 Smoke Teller 11    0,30 zł
 Snowhorn Rider 22    0,30 zł
 Sultai Scavenger 22    0,30 zł
 Summit Prowler 9    0,30 zł
 Suspension Field 1    0,60 zł
 Swift Kick 5    0,30 zł
 Taigam's Scheming 10    0,30 zł
 Throttle 12    0,30 zł
 Tormenting Voice 7    0,30 zł
 Trumpet Blast 3    0,30 zł
 Tusked Colossodon 13    0,30 zł
 Unyielding Krumar 9    0,30 zł
 Valley Dasher 11    0,30 zł
 War Behemoth 14    0,30 zł
 War-Name Aspirant 4    0,60 zł
 Weave Fate 8    0,30 zł
 Wetland Sambar 17    0,30 zł
 Whirlwind Adept 7    0,30 zł
 Windstorm 1    0,60 zł
 Woolly Loxodon 11    0,30 zł